Mustafa  Vehbi  Koç  (1960  –  2016)

2017 yılında Mustafa V. Koç’un anısına başlayan Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (KUDAR), üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile yakın bir iş birliği içindedir. Aynı zamanda Akdeniz ve Avrupa’daki birçok kamu ve özel kuruluşla da iş birliği yapmaktadır. Türkiye merkezli olmasına rağmen, merkezin geniş bir Akdeniz perspektifi vardır ve toplum ile deniz arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik disiplinlerarası bir yaklaşım benimser. Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Etnografi, Miras Yönetimi, Koruma ile İnsan Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Uygulamalı Bilimlerdeki ilgili disiplinler, misyonumuza uygun olarak önemlidir. Ayrıca, çeşitli forumlar aracılığıyla bilim insanlarına uluslararası bir ortamda fikirlerini ve bilgilerini paylaşma ve yayma fırsatı sunmayı umuyoruz. Şu anda merkezin iki bağlı fakülte üyesi bulunmakta, iki yüksek lisans öğrencisinin araştırmalarını desteklemekte ve ANAMED ile iş birliği yaparak her yıl dokuz ay boyunca İstanbul’da bir konuk araştırmacıya ev sahipliği yapmaktadır. 2017’den bu yana, KUDAR iki uluslararası konferans düzenlemiş veya iş birliği yapmış, üç genç ve deneyimli araştırma görevlisini desteklemiş, iki öğrenci bursunu desteklemiş ve bir dizi misafir konuşmacıyı ağırlamıştır.

Mustafa Vehbi Koç (1960-2016)

Ekibimiz:

Matthew Harpster (KUDAR Direktörü): George Washington Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji ve Antropoloji lisansını tamamladıktan sonra, St. Andrews Üniversitesi’nde Deniz Çalışmaları alanında M.Phil derecesi aldı. Dr. Harpster, Antropoloji alanında (Deniz Arkeolojisi uzmanlığıyla) 2005 yılında Texas A&M Üniversitesi’nden doktorasını tamamlamıştır. O zamandan beri The Dibner Institute for the History of Science and Technology (MIT), Birmingham Üniversitesi ve ANAMED gibi kurumlarda post doktora ve kıdemli araştırma pozisyonları üstlenmiştir. Kıbrıs, Türkiye, İtalya, Fas ve İran’da arazi çalışmaları yapmış ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve şu anda Koç Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında Deniz Arkeolojisi tarihi ve teorisi, Deniz Kültür Peyjazları ve Deniz Kültür Mirası bulunmaktadır.

Michael Jones (KUDAR Öğretim Üyesi): Texas A&M Üniversitesi’nden 2013 yılında İstanbul’daki Yenikapı kazısında bulunan 9. yüzyıl YK 14 batığı üzerine doktorasını tamamladıktan sonra Dr. Jones, 2014 yılında ANAMED’de doktora sonrası bursu almıştır. Geç Tunç Çağı Akdeniz’de bakır ‘oxhide’ külçelerin üretimi ve uzun mesafeli ticareti üzerine olan yüksek lisans çalışmasının yanı sıra, araştırmaları aynı zamanda Yenikapı kazısındaki diğer batıklara ve Doğu Cilicia sahilindeki antik yerleşim ve denizcilik faaliyetine dair kanıtlara odaklanmaktadır. Dr. Jones, aynı zamanda Ege Üniversitesi’nde Dr. Çiler Çilingiroğlu’nun liderliğindeki geniş çaplı araştırmanın bir parçası olarak Karaburun yarımadasının kıyı ve sualtı mirasını inceleyen ekibin bir üyesidir. Bu projelerle ilgili makaleler International Journal of Nautical Archaeology ve Near Eastern Archaeology dergilerinde yayımlanmıştır.

Ecem Barlak (KUDAR İdari Asistan): İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler lisansını tamamladıktan sonra, Uluslararası İlişkiler (Cinsiyet Çalışmaları) alanında yüksek lisans derecesi almış ve FMV Işık Üniversitesi’nde Sanat Bilimi alanında doktorasını sürdürmektedir. Lisans eğitimi sırasında katıldığı Erasmus değişim programı, onun hayatının geneline olumlu bir etki yapmış ve on yıldan fazla bir süredir çeşitli Erasmus projeleriyle ilgili çalışmalar yürütmektedir.

KUDAR hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize kudar@ku.edu.tr adresinden ulaşın.