KUDAR’da Burslar ve Araştırma Desteği

Misyonu gereği KUDAR, toplum ile deniz arasındaki ilişki üzerine büyük etki yaratan araştırmaları desteklemektedir. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ile iş birliği içinde, doktorasını tamamlamış bireyler için konaklama bursları sunmaktayız. Ayrıca, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde kayıtlı nitelikli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlanmaktadır. Son olarak, dış destek alacak bireyler de Ziyaretçi Araştırmacı olarak kaynaklarımızı kullanmaya davetlidir. Bu fırsatlar, başvuru detayları ve geçmiş bursiyerlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip ediniz.
KUDAR-ANAMED Ortak Deniz Arkeolojisi Bursu
Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (KUDAR) ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ortak bursları, deniz arkeolojisi veya yakından ilişkili bir konuda uzmanlaşmış bir veya iki doktora sonrası araştırmacıyı dokuz aylık akademik yıl boyunca desteklemektedir. Başarılı başvuru sahipleri, burs süresince İstanbul’da ikamet etmeleri, önerilen araştırma konularına zaman ayırmaları ve kendi orijinal araştırmaları üzerine iki konferans verme yükümlülüğündedir. Burs, İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti, İstanbul’un Beyoğlu semtindeki ANAMED’de konaklama, haftada beş öğün yemek ve aylık bir ödenek sağlamaktadır. Konaklama süresince başarılı başvuru sahibi, sınırlı bir araştırma bütçesinden, ANAMED seminer ve çalışma odalarından, Koç Üniversitesi sistemi içindeki kütüphane kaynaklarından ve Deutsches Archäologisches Institut, Institut Francais d’Études Anatoliennes ve Instituto Italiano di Cultura gibi yakındaki araştırma merkezlerine erişim imkanından faydalanabilecektir. Bütün uluslardan gelen bilim insanlarından başvurular teşvik edilse de bursiyerlerin Koç Üniversitesi’nin öğretim dilinde olan İngilizceyi iyi derecede bilmeleri gerekmektedir. KUDAR-ANAMED Ortak Bursu için şu anda başvurular açıktır.
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Bursları
KUDAR’ın misyonuyla ilgili konuları takip eden ve Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’ne kayıtlı olan Yüksek Lisans (Y.L.) ve Doktora (Ph.D.) öğrencileri, yıllık burslarımızdan faydalanma hakkına sahiptir. Bu destek, potansiyel öğrencinin kayıt paketinin bir parçası olarak sunulur ve bir Y.L. öğrencisi için iki yıl, bir doktora adayı için dört yıl arasında değişmektedir. Burslar, öğrencinin ilerlemesinin gözden geçirilmesine tabi olarak yıllık olarak yenilenir.
Berslan Korkut (2023-2028)Berslan, lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Arkeoloji, yüksek lisans derecesini ise Klasik Arkeoloji alanında almıştır. Yıllar içinde, Kilikya, Doğu Trakya ve Ege bölgelerinde arkeolojik projelerde yer almıştır. 2019 yılından bu yana, çoğunlukla Pergamon’da ve zaman zaman Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), İstanbul’da çalışmaktadır. Doktora araştırması kapsamında, Pergamon ve Mikro-Bölgesi’ndeki birkaç yerleşim yerinden Arkaik, Klasik ve Helenistik amphoraları analiz edecektir. Amacı, iç bölgelerde ve kıyı ticaret örüntülerinin ve ağlarının diyakronik dönüşümüne dair anlayış kazanmaktır.
Savannah Bishop (2020-2025) Savannah, Brandeis Üniversitesi’nden Antropoloji ve Klasik Çalışmalar lisans derecesini, Antik Yunan ve Roma Çalışmaları alanında yüksek lisansını ve Dijital Pedagoji Sertifikasını almıştır. İlgi alanları arasında deniz arkeolojisi, Akdeniz Arkeolojisi, arkeolojik bilim, materyal kültürü, günlük yaşam ve dijital beşerî bilimler bulunmaktadır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde Deniz Arkeolojisi uzmanlığındaki doktora öğrencisi olarak, araştırma planları arasında İtalya’daki Minori Müzesi’nde bulunan 44 amphoranın kataloglanması ve analizi yer almaktadır. Bu çalışmalar, Antik Denizcilik Dinamikleri Projesi bağlamında bu amphoraların değerlendirilmesini içermektedir.
Jelena Čelebić (2020-2025) Jelena, Antik Arkeoloji lisans derecesini, Antik Yunan Arkeolojisi yüksek lisans derecesini ve Antik Arkeoloji özel uzmanlık okulunu Florence Üniversitesi’nden (Università degli studi di Firenze) almıştır. Ayrıca Karadağ’da Koruma ve Arkeoloji Merkezi’nde çalışmıştır. 2014 yılından bu yana, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Karadağ ve Polonya’da çeşitli sualtı arkeoloji projelerine katılmıştır. Güncel araştırma ilgi alanları arasında Su Altı Arkeolojisi, Akdeniz Arkeolojisi, materyal kültürü ve arkeolojide uygulanan yeni dijital teknolojiler bulunmaktadır. Doktora araştırması, özellikle İliryalılardan Roma’ya kadar olan dönemde Karadağ sahilindeki liman yapılarına odaklanacaktır.
Burcu Ustabaş (2021-2023) Burcu Ustabaş, Ege Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji lisans derecesini tamamlamış olup son dört yıldır Yunanistan’da (Atina Ulusal Müzesi’nde damgalı amphora kulpları koleksiyonu), Türkiye’de (İzmir’deki Agora kazıları) ve Mısır’da (Borg el-Arab’daki Akademia kazısı) çeşitli projelerde çalışmıştır. Türkiye ve Mısır’da amphora ve amphora damgaları üzerine tüm envanter çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Araştırma ilgi alanları arasında Amphoras, Amphora damgaları, Antik Ticaret ve Ekonomi, Deniz Arkeolojisi, Akdeniz Arkeolojisi ve Dijital Arkeoloji bulunmaktadır.
Geçmiş Öğrenciler
Zeynep Olgun (2018-2020): Zeynep, Bilkent Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi, Bizans İmparatorluğu’na odaklanan Tarih yan dalı ile birlikte, Koç Üniversitesi’nde Deniz Arkeolojisi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Koç Üniversitesi’nde yaptığı araştırmada, Bizans döneminde gemi yapımında ahşap kullanımının lojistiğini incelemek üzere arkeolojik ve metinsel verileri birleştirmiştir. İstanbul’daki yüksek lisans araştırmasının ardından Zeynep, Orta Avrupa Üniversitesi’nde daha fazla çalışma yapmış ve şu anda Cambridge Üniversitesi’nde Orta Bizans dönemi deniz kültürünü inceleyen doktorasını sürdürmektedir.
Günce Pelin Öçgüden (2018-2022): Günce, Koç Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisans derecesini 2015 yılında tamamlamıştır. Belirli dönemlere odaklanan birçok arkeolojik saha projesine katılmış olmasına rağmen, yüksek lisans araştırması Karaburun Yarımadası’ndaki Eski Mordoğan’daki Ayşe Kadın Camii’ndeki gemi grafiti koleksiyonuna odaklanmıştır. Grafiti belgelerinin yanı sıra etnografik çalışması, bu görsellerin yerel toplum içindeki kişisel, dini ve ritüelistik unsurlarını keşfetmektedir.
Ziyaretçi Bursiyerler
Dış destek sağlayan bireyler, araştırmaları için KUDAR’ın olanaklarını kullanmak isteyen Ziyaretçi Bursiyer olarak kabul edilirler. Bu unvan, araştırmacının İstanbul’daki Koç Üniversitesi sistemi içindeki ANAMED ve Bizans Araştırmaları Merkezi gibi kütüphanelere erişim sağlar ve Sarıyer’deki Koç Üniversitesi kampüsünde veya yakınında konaklama imkanı sunar, ancak bu konaklama için bir ücret talep edilebilir.
Geçmiş Bursiyerler
Ahmed Gadhoum (Ziyaretçi Bursiyer, Kasım 2018)

Ahmed, ilk yüksek lisans derecesini Sfax Üniversitesi’nde Tarih ve Coğrafya alanında, ikinci yüksek lisans derecesini de Aix-Marseilles Üniversitesi’nde (2010) Sualtı Arkeolojisi alanında almıştır. İtalya, Malta, Mısır, Lübnan ve Türkiye’de kazılara katılmıştır. 2012 yılında, Tunus Ulusal Kültürel Miras Enstitüsü’nde çalışmaya başlamış ve 2015-2016 yılları arasında Kartaca müzesi ve ören yerinin müdürlüğünü yapmıştır. Hala Tunus Ulusal Enstitüsü’nde Sualtı Arkeolojisi Bölümü’nde çalışmakta olup aynı zamanda Tunus Kültür Bakanlığı’na danışmanlık yapmaktadır.

Alba Mazza (KUDAR-ANAMED Ortak Bursiyeri, İlkbahar 2019)

Alba Mazza, deniz arkeoloğudur ve Sydney Üniversitesi’nden (2017) Arkeoloji alanında doktora derecesine sahiptir. Araştırması, insanların kıyı ortamıyla ilişkisine odaklanmaktadır. Özellikle, kıyıda yaşamanın zorluklarıyla (sel, tsunami, deprem ve erozyon gibi) nasıl başa çıktıklarını ve dirençli hale geldiklerini anlamak ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda, yaptığı Akdeniz yerleşimlerinin kıyı peyzajının analizi Tunç Çağı’ndan Geç Antik Çağ’a kadar uzanmakta ve liman altyapıları ile sahildeki karaya çıkma noktalarını içermektedir. KUDAR-ANAMED’deki projesi “Türkiye’deki Aiolia kenti Kyme ve Sicilya’daki Selinus’un deniz kıyısı peyzajı. İki kardeş liman kenti mi?” Selinus’un deniz kıyısı peyzajını inceleyen doktora tezinden doğal bir uzantıdır. Bu ön çalışmada Selinus’un Kyme ile deniz kültürü ve kıyı ortamı açısından bazı ortak noktaları olduğu görülmüştür. Bu nedenle proje kapsamında Dr. Mazza, Kyme’nin topografyasına ve geçmiş sualtı kazılarından elde edilen buluntulara odaklanarak liman tesislerini araştırdı. Bu yaygın deniz arkeolojik ögelerin incelenmesi, iki antik şehrin deniz peyzajının kayıp yönleri hakkında bize büyük bir oranda arkeolojik ve çevresel bilgi sunabilir ve en sonunda bu iki antik şehrin deniz peyzajının eksik yönleri hakkında bize bilgi verebilir. Yerleşim bazında bakıldığında bu çalışma, Antik Anadolu’nun Yunan, Roma ve Geç Roma dönemlerindeki en önemli sahil yerleşimlerinden biri olan Kyme hakkında bilgimizi artırmıştır. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Türkiye’deki Kyme ve Sicilya’daki Selinus’u ilk kez karşılaştıran bu çalışma, günümüz deniz arkeolojisinin önemli konularını anlamamıza yeni anahtarlar sunmuştur; bu konular arasında kıyı peyzajındaki değişiklikler, yerlerin topografik kimliği, deniz yoluyla bağlantı ve kültürel etkileşim bulunmaktadır.

Athena Trakadas (KUDAR-ANAMED Ortak Bursiyer, Sonbahar 2019) Atlantik Nehir-Peyzajları: Fas’taki Antik Liman Alanlarının Deniz Jeolojik ve Arkeolojik Araştırması

Athena Trakadas, Greko-Roma ve erken İslam dünyasına – Atlantik kıyısından Akdeniz ve Hint Okyanusu’na kadar – odaklanan bir deniz arkeoloğudur. Temel araştırma alanları gemilerin ötesinde kullanımlarını destekleyen ve kolaylaştıran ekonomik, sosyal ve çevresel mekanizmaları kapsar. Bu ilgisi, çağdaş ticaret ve iletişim ağları içinde limanların gelişimi, deniz-kara ara yüzeylerini etkileyen kıyı ve nehir jeo-morfolojisinde değişimler, deniz kaynaklarının kullanımını içerir. Ayrıca Journal of Maritime Archaeology bilimsel dergisinin ortak editörlerinden biridir.

1999 yılından bu yana, Fas’ta balıkçılık uygulamaları, karaya çıkma noktalarının lojistik entegrasyonu ve deniz mirasının yönetiminin gelişimi üzerine odaklanan bir dizi sualtı ve karada araştırma projesini yönetmektedir. KUDAR-ANAMED’deki araştırma projesi, Kuzeybatı Fas’ın alt Atlantik nehir vadilerinde, MS 8. yüzyıldan MS 15. yüzyıla kadar yerleşim yerlerinin ve ilişkili doğal limanlarının hareketinin kronolojilerini ve faktörlerini belirlemeye odaklanmaktadır. Proje, karmaşık ilişkileri incelemek için deniz jeolojik ve arkeolojik verileri ile arşiv kaynaklarını uyumlu hale getirecek ve dinamik nehir peyzajlarında liman yerleşimlerinin diyakronik kurulmasındaki karmaşık etkileşimleri inceleyecektir. Projenin sonuçları, Journal of Island and Coastal Archaeology bilimsel dergisinde yayımlanmıştır.

Nergis Günsenin (KUDAR-ANAMED Ortak Bursiyer 2019-2020) Çamaltı Burnu I Batığı Kazısı Sonuçlarının Nihai Yayını Üzerine İlerleme

Nergis Günsenin, İstanbul Üniversitesi’nden Klasik Arkeoloji lisans derecesini tamamladı, doktorasını ise Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde (Hélene Ahrweiler ve Jean-Pierre Sodini danışmanlığında) Bizans Tarihi ve Arkeolojisi ile (Eric Rieth danışmanlığında) Sualtı Arkeolojisi alanında yapmıştır. Doktora tezi, Bizans Amforaları (X.-XIII. yüzyıl): Türk koleksiyonlarına dayanarak Tipoloji, Üretim ve Dağıtım uluslararası alanda tanınmış ve bu döneme ait doğu Akdeniz amfora tiplerine adını vermiştir.

Prof. Günsenin, 1991 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi’nde Sualtı Teknolojisi programında sualtı arkeolojisi dersleri vermekte olup aynı zamanda 1994-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Anadolu Uygarlıkları dersleri de vermiştir. Türkiye’de Fransız Anadolu Araştırmaları’nın Ortak Araştırmacısı, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nün Misafir Profesörü ve International Journal of Nautical Archaeology’nin Danışma Editörü’ dür. Ayrıca birçok yabancı üniversitede misafir profesördür.

Günsenin, Çamaltı Burnu’nda Türkiye’nin ilk sualtı kazısını yönetti ve bu çalışma, 2019-2020 dönemi için ANAMED’deki araştırma konusunu oluşturmuş, KUDAR ile iş birliği ve kazı buluntularının yer aldığı Bandırma Müzesi’nde öğrenciler için eğitim olanağı sunmuştur.

Paul Salay (2021-2022) Antik Deniz Ticareti Teknolojisi: Akdeniz Deniz Ağları ile Antik Donanma Mimarisi Arasındaki Bağlantı

(Bu pozisyonu 2020-2021 dönemi için kazanmış olmasına rağmen, Dr. Salay İstanbul’daki görevini 2021 akademik yılında başlatmak üzere erteledi.)

Paul Salay, Southern California Üniversitesi’nden 2018 yılında Klasik Arkeoloji alanında doktora derecesini almış ve o zamandan beri Colorado College, Butler Üniversitesi ve Coe College’da öğretim yapmaktadır. Atina Klasik Araştırmalar Amerikan Okulu’nda James Rignall Wheeler bursiyeri olmuş ve USC / Del Amo fonundan ve Wenner Gren Vakfı’ndan hibe ve burslar almıştır.
KUDAR-ANAMED doktora sonrası bursiyeri olarak İstanbul’da ikamet ederken, Dr. Salay, antik Akdeniz donanma mimarisinin Arkaik dönemden Erken İmparatorluk dönemine kadar olan gelişimini, ilişkili deniz taşıma ağları bağlamında analiz etti. Farklı taşıma ağları ile farklı gemi yapım teknolojilerinin yayılımı arasında bir korelasyon olduğunu öne sürdü, çünkü bu ağlar, bu farklı yöntemlerin benimsenmesi ve korunması için kanalları temsil etti.